• img1
  • img7
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img6

Σχολική Χρονιά 2021 - 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ/ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Εκ μέρους της Διεύθυνσης, των καθηγητών, του προσωπικού και των μαθητών σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας μέσα από την οποία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου μας και να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις και δραστηριότητες των μαθητών μας. Η ιστοσελίδα μας είναι ένας χώρος επικοινωνίας για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το Σχολείο μας καθώς και για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται.

Στο Σχολείο μας λειτουργούν τμήματα στήριξης καθώς και τμήματα για μαθητές με μεταναστευτικό βιογραφικό. Στοχεύουμε στην εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού και εκφοβισμού, καθώς και στην αρμονική συνύπαρξη μαθητών με διαφορετική κουλτούρα. Στο  χώρο του Σχολείου όπου ζουν και δρουν πολλοί άνθρωποι μαζί, πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε η συνύπαρξη τους να μη δημιουργεί προβλήματα σε κανένα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων καθώς και η αποδοχή της διαφορετικότητας πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα.

Στοχεύουμε στην πειθαρχία των μαθητών μας και στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Θέλουμε οι μαθητές μας να αγαπούν το Σχολείο τους για να πετύχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία του Σχολείου με τις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές μας, και μαζί με τον Σύνδεσμο Γονέων, τη Σχολική Εφορεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές μας.

Δυστυχώς το παγκόσμιο πρόβλημα της πανδημίας έχει επηρεάσει τα παιδιά μας από κάθε άποψη. Κοινωνικά, ψυχολογικά, εκπαιδευτικά. Εμείς ως σχολείο καλούμε τα παιδιά να αναπτύξουν ατομική και συλλογική ευθύνη.


Εύχομαι ότι καλύτερο και μια αποδοτική Σχολική Χρονιά.

Η Διευθύντρια

Γεροσίμου Ανδρούλα

 

"Της Παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί οι δε καρποί γλυκείς. (Ισοκράτης)

''Η μόρφωση αποκτάται με πολλούς κόπους

αλλά είναι εξαιρετικά ωφέλιμη''

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ