Διευθυντική Ομάδα

  ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΙΟΥΛΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
2 Β.Δ.Α

 ΦΟΥΡΝΙΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
3 Β.Δ.

ΚΟΛΙΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ
4 Β.Δ.

  ΚΙΤΣΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
5 Β.Δ.

   ΣΥΜΕΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6 Β.Δ.

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΕΑ