ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019 - 2020

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΑΝΑΗ Γ2
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ1
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΛΥΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ1
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ Β2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Β5
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΣΑΒΒΑΣ Α2