ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021 - 2022

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γ1
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Γ3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Γ2
ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΟΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Β5
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑ

Β4
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΟΠΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

Α3