Σεμινάρια Καθηγητών

1. ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 17/2/2022

          Α)          Β.Δ.  κ. Χαράλαμπος Βέργας, ΣΕΑ 

                              ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ  ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παρουσίαση)

                              ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (Παρουσίαση)

                              ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Παρουσίαση)

                                        ΒΙΝΤΕΟ1          ΒΙΝΤΕΟ2          ΒΙΝΤΕΟ3                  

 

        Β)          Β.Δ. κ. Δημήτρης Παμπόρης, Φιλόλογος

                              ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (Παρουσίαση)

 

         Γ)          Καθηγητής κ. Μάριος Χατζηχαραλάμπους, Φυσική

                              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Παρουσίαση)

 

 

2. 15/12/2021 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΠΑΒΙΣ

          ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

          ΣΧΟΛΙΚΟς ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ