Β.Δ. Συντονιστές Ειδικοτήτων

 

1. Πληροφορική

          Γρηγορίου- Ιακωβίδου Ήβη (Β.Δ.Α΄)

2. Φιλολογικών, Θρησκευτικών, Σχεδιασμός και Τεχνολογία

          Στυλιανού Ελισάβετ (Β.Δ)

3. Χημεία, Μαθηματικών, Φυσική

          Ζαβρού Ευαγγελία (Β.Δ)

4. ΣΕΑ, Οικιακής Οικονομίας, Τέχνης

          Βέργας Χαράλαμπος (Β.Δ)

5. Αγγλικών, Γαλλικών, Μουσικής

          Παμπόρης Δημήτρης (Β.Δ)

6. Βιολογίας, Γεωγραφίας, Φυσική Αγωγή

          Γιαπάνη Καλλιόπη (Β.Δ)