Παιδαγωγικές Ομάδες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 22-23

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  (ΕΠΙΔΟΣΗ)
1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)