Επιτροπές Συνδέσμου Γονέων

Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Γεωργίου Ανδρέας Οδυσσέως

Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Γεωργίου Μανώλης

Θεοδώρου Μάριος

 

Επιτροπή Ελέγχου

Σχολικού Κυλικείου

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιτροπή Πρόνοιας

Γεωργίου Μανώλης

Πειθαρχικό Συμβούλιο - παρατηρητής

Αντωνίου Κυριάκος