Ιστορικό Εκπαιδευτηρίων Πόλεως Χρυσοχούς

Γυμνάσιο, Λύκειο,  και Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς


Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Πόλη Χρυσοχούς λειτούργησε το έτος 1949-50. Το γεγονός ότι η Πόλη Χρυσοχούς ήταν κέντρο διοικητικό αλλά και εμπορικό της περιοχής κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας επέτρεψε την ίδρυση και λειτουργία ήδη τη δεκαετία του 1930 κάποιας μορφής Ανώτερης Ελληνικής Σχολής που για οικονομικούς λόγους διέκοψε τη λειτουργία της παραμονές του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Οι μαθητές των δημοτικών που ήθελαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης φοιτούσαν στο Γυμνάσιο Πάφου.


Το  καλοκαίρι του 1948 μετά από σχετική προεργασία οργανώθηκε στις 22 Ιουνίου «Πάνδημος» συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής στο Σύλλογο «ΑΚΑΜΑΣ», κατά την οποία αποφασίστηκε «η ίδρυσις Ανωτέρας Ελληνικής Σχολής εις Πόλιν Χρυσοχούς με σκοπό την Γυμνασιακήν Εκπαίδευση των μαθητών». Αφού λήφθηκε η απόφαση για ίδρυση της σχολής η προσωρινή επιτροπεία εξέλεξε «δια βοής» 10μελή επιτροπεία.


Από τις πρώτες ενέργειες της επιτροπείας αυτής ήταν η εγγραφή της Σχολής στο Μητρώο της Κυβέρνησης. Στο θέμα της εγγραφής προέκυψε σοβαρή διαφωνία μεταξύ της Σχολικής Επιτροπείας και του Άγγλου Διευθυντή Παιδείας G.F Sleight. Η επιτροπεία επέμενε στην κλασική κατεύθυνση της Σχολής ενώ ο Άγγλος Διευθυντής Παιδείας στον πρακτικό και τεχνικό προσανατολισμό της. Τελικά ο Διευθυντής Παιδείας δέχτηκε να εγγράψει τη Σχολή και να χορηγήσει άδεια λειτουργίας της ως τετρατάξιας Σχολής Κλασικής κατεύθυνσης για το έτος 1949-50. Η πιο πάνω εγγραφή της Σχολής έγινε υπό τον όρο, ότι η Σχολική Επιτροπεία θα προέβαινε σε ενέργειες ώστε σταδιακά η Ανώτερη Ελληνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς να μετατραπεί σε Σχολή πρακτικής και εμπορικής κατεύθυνσης.


Η Ανώτερη Ελληνική Σχολή λειτούργησε ως τετρατάξια και τη σχολική χρονιά 1952-53. Την επόμενη χρονιά προστέθηκε και Ε’ τάξη και από την χρονιά 1954-55 μετατράπηκε σε εξατάξιο Ελληνικό Γυμνάσιο.


Το 1983 με το διαχωρισμό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι τρεις μεγαλύτερες τάξεις στεγάστηκαν στην Τεχνική Σχολή Πόλεως.


Η Τεχνική Σχολή Πόλεως ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1963 με απόφαση της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Μεταλλείου Λίμνης και της περιοχής Χρυσοχούς γενικά. Την πρώτη Σχολική χρονιά λειτούργησε με τρία τμήματα Α’ και Β’ τάξεων και στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο της Σχολικής Εφορείας γνωστό σαν «Καϊσίδειο».


Το νέο σχολικό κτίριο κτίστηκε με δωρεά της Ελληνικής Κυβέρνησης και εγκαινιάστηκε το 1966. Από έκτοτε στεγάζεται σ’ αυτό.
Από το 1983 το Σχολείο μετονομάστηκε σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς.
Το 2005 το κτίριο ανακαινίστηκε και απέκτησε αίθουσες και εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα για όλες τις ειδικότητες τόσο για το Λύκειο όσο και για τη Τεχνική.