ΕΡΕΥΝΑ SCIENCE FAIR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

sCIENCE fAIR