Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΟΥΣ