Μνημόσυνο Ηρώων Νέον Χωρίον

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 29/10/2022