Επιτροπές Συνδέσμου Γονέων

Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Γεωργίου Ανδρέας 

Συμβουλευτική Επιτροπή

Γεωργίου Ανδρέας

Επιτροπή Ελέγχου

Σχολικού Κυλικείου

ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΛΑΝΟΥΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Επιτροπή Πρόνοιας

ΜΑΡΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πειθαρχικό Συμβούλιο - παρατηρητής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΛΗΣ