Σεμινάρια Καθηγητών

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

15/12/2022

15/2/2023

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PROJECT -LINK

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ