ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022 - 2023 και Παιδοβουλευτής

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Κ.Μ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑ

Γ4
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ4
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΚΟΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

Γ3
ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Β2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Β3
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ

Α2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Α4

Εκλογή Παιδοβουλευτών από τα Γυμνάσια  για τη 11η θητεία της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Τα ονόματα των δυο επικρατέστερων υποψηφίων του σχολείου μας είναι:

Κοκκινόφτα Φιλίππα   Γ4

Χρυσάνθου Χαράλαμπος Β4