ΣΕΑ

YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Υ.Σ.Ε.Α.)

Ως κύριο στόχο έχει την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και άλλων ατόμων. Επίσης προσφέρει μια σειρά δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες παρέχεται συμβουλευτική πάνω σε προσωπικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το μαθητή και το σχολικό περιβάλλον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και υλικό

Επαγγελματική Αγωγή
Ο Δικός σου Σύμβολους Σπουδών και Επαγγελμάτων
Η Σημασία της Επαγγελματικής Αγωγής και ο ρόλος των καθηγητών ΣΕΑ (BINTEO)

Παρουσίαση Υ.Σ.Ε.Α. 15/11/2022 Η Διαδικασία οργάνωσης της Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής επιλογής – απόφασης

Παρουσίαση

Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στη ∆ηµόσια Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2022

Pdf

Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο

Pdf

Κατευθύνσεις και περιγραφές μαθημάτων στο Λύκειο

Pdf

Επαγγελματική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

Pdf

Επαγγελματική Αγωγή

ΒΙΝΤΕΟ

Η Αυτογνωσία

ΒΙΝΤΕΟ

Η θεωρία της Επαγγελματικής τυπολογίας του Holland

ΒΙΝΤΕΟ

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.