• img1
  • img7
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 2023-2024

   
18/09/22

Εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίων Τμημάτων (Σ.Τ.),
Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου (Κ.Μ.Σ) και Αντιπρόσωπου στην Παιδοβουλή.

15/6/2022 Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών